Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.06.2020 03.08.2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Biskupice u Luhačovic
Miroslava Talašová
22.06.2020 08.07.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
Miroslava Talašová
10.06.2020 26.06.2020 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Biskupice u Luhačovic
Miroslava Talašová
08.06.2020 24.06.2020 Záměr obce
Miroslava Talašová
04.06.2020 24.06.2020 Návrh Závěrečného účtu MLZ
Miroslava Talašová
20.05.2020 29.05.2020 Pozvánka na zasedání ZO
Miroslava Talašová
11.05.2020 27.05.2020 Záměr obce
Miroslava Talašová
05.05.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 82
Miroslava Talašová
05.05.2020 25.06.2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 485
Miroslava Talašová
04.05.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 80
Miroslava Talašová
04.05.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 81
Miroslava Talašová
27.04.2020 28.05.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce (Obec Biskupice)
Miroslava Talašová
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška
Miroslava Talašová
24.04.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 69
Miroslava Talašová
24.04.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 70
Miroslava Talašová
24.04.2020 25.05.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Miroslava Talašová
22.04.2020 25.06.2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 8
Miroslava Talašová
20.04.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částky 65 a 66
Miroslava Talašová
20.04.2020 25.06.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
Miroslava Talašová
15.04.2020 25.06.2020 Sbírka zákonů ČR částka 62
Miroslava Talašová