Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce (Obec Biskupice)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
porovnani-cen.pdf

Vyvěšeno: 27.04.2020

Sejmuto: 28.05.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslava Talašová