Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.07.2019 26.07.2019 Pozvánka na zasedání ZO
Miroslava Talašová
12.07.2019 28.07.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
28.06.2019 14.07.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
26.06.2019 12.07.2019 Záměr obce
Miroslava Talašová
18.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2018
Miroslava Talašová
04.06.2019 04.07.2019 Oznámení o výběrovém řízení čís. BZL/016/2019 s následnou aukcí a jeho podmínkách
Miroslava Talašová
30.05.2019 19.06.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2018
Miroslava Talašová
06.05.2019 17.05.2019 Pozvánka na zasedání ZO
Miroslava Talašová
06.05.2019 27.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb
Miroslava Talašová
03.05.2019 19.05.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
24.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška
Miroslava Talašová
23.04.2019 24.05.2019 Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2018-Moravská vodárenská, a.s.
Miroslava Talašová
17.04.2019 20.05.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Miroslava Talašová
26.03.2019 25.04.2019 Oznámení o výběrovém řízení č. BZL/009/2019 s následnou aukcí
Miroslava Talašová
21.03.2019 29.03.2019 Pozvánka na zasedání ZO
Miroslava Talašová
20.03.2019 05.04.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Miroslava Talašová
15.03.2019 01.04.2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Miroslava Talašová
13.03.2019 29.03.2019 Záměr obce
Miroslava Talašová
13.03.2019 29.03.2019 Záměr obce
Miroslava Talašová
13.03.2019 29.03.2019 Pachtovní smlouva
Miroslava Talašová