Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Biskupice u Luhačovic

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
oznameni.pdf

Vyvěšeno: 30.06.2020

Sejmuto: 03.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslava Talašová