Myslivecké sdružení Hrabovina Biskupice

 

 

Myslivecké sdružení (dále MS) Hrabovina Biskupice bylo založeno v roce 2002. Od roku 2003 obhospodařuje honitbu Biskupice o výměře 619,2 ha, z toho 368,4 ha (60 %) zemědělské půdy; 213,5 ha (34 %) lesní půdy;

6 ha (1 %) vodních ploch a 31,3 ha (5 %) ostatních pozemků. Nadmořská výška honitby je 230 – 370 m n. m. 

V honitbě se vyskytuje ze spárkaté zvěře zvěř daňčí, černá, srnčí a sporadicky zvěř jelení, z drobné zvěře zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká, holub hřivnáč a v malých stavech též koroptev polní, hrdlička zahradní a hrdlička divoká.

Ze zvěře dravé se zde vyskytuje zejména liška obecná, kuna lesní a skalní, jezevec lesní, káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, straka obecná, krkavec velký a výr velký. Z dalších druhů zvěře zejména sojka obecná a volavka popelavá.

 

MS Hrabovina Biskupice má v současné době osm členů a jednoho hosta: 

Předseda: Jaroslav Tihlařík (608632738)
Místopředseda: Ing. Martin Hroš (608052713)
Myslivecký hospodář: Rostislav Hroš (776804077)


Členové:
Jaroslav Chmela
Jaroslav Krajča
David Pinkas
Zdeněk Řezníček
Ing. Jaromír Vítek
Stanislav Řezníček
 
Adept:
Tomáš Řezníček

Biskupice 120

763 41

IČO: 266 06 429

Datum vzniku:    31.10.2002