Kaple


Kaple P. Marie Nanebevzaté se stala dominantou obce a splněným přáním  většiny občanů současně žijících v obci i jejich předchůdců.

Kaple doplňuje vybavení obce sakrální stavbou,    která se začlenila do prostředí obce.


Vlastní objekt kaple je členěn na dva vzájemně propojené celky tvaru prolnutých válcovitých hmot završených vertikálou věže. Na hlavní prostor kaple navazuje sakristie,WC, zpovědnice, schodiště na kůr a presbytář. Věž je vybavena křížem a zvonem.

Kaple je zastřešena pultovými střechami s břidlicově tmavé krytiny- bonský šindel.

Věž je rovněž opláštěna bonským šindelem a měděným plechem.

Po demolici rodinného domu a sejmutí ornice, byla v měsíci dubnu r. 1996 zahájena vlastní stavba kaple stavební firmou. Na stavbě se rovněž podílely místní brigádníci.

Dílo bylo dokončeno a kaple slavnostně vysvěcena dne 16.8.1997 Mons. Jan Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, metropolitou moravským.

Každoroční pouť se koná v měsíci srpnu kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie.


Pořad bohoslužeb:

zimní období: 
liché týdny v Pátek 
od 17 hodin
letní období: 
liché týdny v Pátek
od 19.30 hodin

Mohlo by vás také zajímat: