Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.10.2016 25.10.2016 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ -VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZK v obci Biskupice
Miroslava Talašová
19.09.2016 10.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Huňka Ondřej