Výpujční řád

1V obecní knihovně  má právo si půjčovat knihy a využívat další služby každý čtenář knihovny, dodržující tento výpůjční řád.
 

2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan s trvalým bydlištěm v České republice.Mládež do 15 let se může stát čtenářem po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy.Veškeré výpůjční služby Obecní knihovny Biskupice nejsou zpoplatněny.
 
3. Čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který je vystaven po vyplnění přihlášky, seznámení s výpůjčním řádem a po předložení dokladu o trvalém bydlišti.
 
4. Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště.
 
5. Výpůjční doba je 1 MĚSÍC.Po dohodě je možné výpůjční lhůtu prodloužit.
 
6. Při ztrátě knihy nebo jejím poškození opatří čtenář stejný titul nebo po domluvě nahradí ztrátu jiným titulem, popřípadě zaplatí  náhradu za knihu v plné výši.
 
7Čtenáři jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny, zachovávat klid a pořádek v jejich prostorách.
 

8Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád !

 

Vrátit se zpět na předchozí stranu