Mapový portál obce

Zpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, 
katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat 
informace například o číslech popisných a evidenčních.

Důležitá informace:
Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u 
některých prohlížečů potřeba povolit otevírání vyskakovacích oken (pop-up). 
Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – 
rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti 
vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.


Mapový portál je k dispozici zde: