Hlášení 28.4.2017

MŠ BISKUPICE OZNAMUJE, ŽE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SE BUDOU VYDÁVAT OD 2.5.2017 DO 5.5.2017 V DOBĚ OD 8.00 DO 16.00 HODIN

V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BISKUPICE PROBĚHNE 15.5.2017 OD 14.00 DO 16.00 HODIN

V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

PŘINESTE SI S SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.