Poplatky na rok 2015

  • poplatek za svoz komunálního odpadu - 450Kč/osoba/rok            (osvobození a slevy dle platné obecně závazné vyhlášky)
  • poplatek za kabelovou televizi 1 320Kč/rok                                        (nebude možná dělená platba)
  • poplatek za psa 100Kč
  • stočné 50Kč/rok

 

Poplatky se začínají vybírat od 2. 3. 2015

Splatnost všech poplatků je 31. 5. 2015