Dílo Mistra Františka Peňáze představí kniha s dalšími nálezy jeho obrazů

Malířské a grafické dílo, včetně  úprav liturgických prostorů, kterými František Peňáz (1912 – 1996) obohatil výtvarné umění dvacátého století, překvapuje svým rozsahem a významem, o kterém mohou jeho znalci a obdivovatelé hovořit až nyní po návratu ke svobodě projevu.

Své výtvarné a grafické nadání začal rozvíjet jako pracovník oddělení Tisk v Baťově koncernu. Spoluvytvářel grafickou stránku známého časopisu Výběr. Přitom spolupracoval s režisérem Karlem Zemanem, vytvořil kresbu Včelky Máji, ilustroval dětské knihy (Louskáček aj.)  Námětově patří nejen k významným malířům, jako byl Joža Uprka, František Hlavica, Hanuš Schwaiger, ale  zejména ke generaci těch, kteří vyrostli z Baťovy školy umění. Založit ji, a to nejprve formou zájmových uměleckých sekcí, je původně Peňázovou myšlenkou, kterou implantoval Eduardu Milénovi, který měl osobní vztah s J. A. Baťou. Škola byla zaměřena k záchraně mladých umělců před hrozící okupací.  

  1. A. Baťa tím, že Školu umění realizoval, přenesl do Zlína středisko celonárodního uměleckého dění, v době okupace suplovala pražskou akademii.

František Peňáz také úzce spolupracoval se Stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík a později, po roce 1948, po dlouhé a mučivé pauze, kdy byl uvězněn, mohl opět pracovat až po propuštění, zůstal až do roku 1968 zaměstnán v projekci Centroprojektu. Po roce 1968 se věnoval výhradně umělecké tvorbě. Prvních výstav se dočkal až po roce 1989. Jak napsal historik umění PhDr. Tomáš Mikuláštík: „...nedoceněný a opomíjený umělec dal přednost umělecké izolaci před ideovými ústupky, které považoval za zradu vlastního přesvědčení…“

V díle se dají vystopovat  sakrální motivy spolu s úpravou liturgického prostoru podle závěrů II. Vatikánského kongresu, kresby a malby květin a květeny, kresby – vesměs tuš nebo perokresby – vesnických chalup minulých století v oblasti moravsko-slovenského pomezí. Svými malbami  zpodobnil lázně Luhačovice, kterým se řadu let věnoval, vytvořil samostatná díla portrétní a krajinná. Věnoval se rovněž knižním ilustracím.

Zájem o jeho osobu a dílo nás vede, zvláště po nálezech a nabídkách dalších Mistrových děl, k obnovenému vydání počátkem roku 2019 a ke snaze instalovat  výstavu, která se už konala na Soláni.

Anotace a informace o knize jsou shrnuty na webové stránce nakladatelství  www.atelierim.cz

Loading...