Poplatky na rok 2018

Na základě usnesení ZO a dle platných Obecně závazných vyhlášek obce Biskupice budou v roce 2018 vybírány tyto poplatky:

POPLATEK ZA SVOZ, TŘÍDĚNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 450,-Kč/osoba/rok

POPLATEK ZA KABELOVOU TELEVIZI: 1.320,-Kč/rok - není možná dělená platba

POPLATEK ZA PSA: 100,-Kč

STOČNÉ: 50,-Kč/rok

POPLATKY SE ZAČÍNAJÍ VYBÍRAT OD 1.3.2018.

TERMÍN ZAPLACENÍ VŠECH POPLATKŮ:31.5.2018.