VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Informace Městského úřadu Luhačovice:

„Žádáme občany, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů. Pokud skončí jejich platnosti v následujícím období, do 20.ledna příštího roku, je třeba, abyste se dostavili na pracoviště občanských průkazů Městského úřadu Luhačovice co nejdříve (nejpozději do 11.prosince) a požádali o vydání nových dokladů. Pokud je stávající průkaz ještě platný, pak postačuje, abyste si přinesli pouze tento občanský průkaz. Fotografie se pořizuje na místě, poplatek se neplatí.