Hlášení 12.8.2019

Oznamujeme, že ve středu 14.8.2019 v době od 15.00 do 18.00 hodin

proběhne cvičení hasičů HZS Zlínského kraje spolu s leteckou hasičskou

službou na letišti v Luhačovicích.

Akci zajišťuje Oddělení IZS a služeb HZS Zlínského kraje.

V době cvičení bude letecká hasičská služba provádět nácvik hašení požárů

z letadla a vzhledem k povaze činnosti, manévry letadla nemusí vždy odpovídat

podmínkám provozu letadel na letišti v Luhačovicích.