Hlášení 14.12.2015

1/ Oznamujeme, že OÚ Biskupice bude v době od 22.12.2015 do 31.12.2015 uzavřen.

 

 

2/ Informace Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj k plánovaným měřičským pracím:

 

V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy v katastrálním území

Biskupice u Luhačovic je nutné v nadcházejícím období přibližně od 9.12.2015 do 31.1.2016

v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které

se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy

katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět

služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy

nebo jiná chovaná zvířata, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení těchto zaměstnanců.

Na požádání vlastníků se mohou zaměstnanci prokízat služebním průkazem.