Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.02.2021

Sejmuto: 26.02.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslava Talašová