Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.01.2020

Sejmuto: 28.02.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Miroslava Talašová